BigC Thang Long

Add: Tang 1, BigC Thang Long, 222 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi

Mobile: 0978 196 339